Sikkerhetsrutinene for sivilt ansatte

Det skal være trygt å jobbe i politi- og lensmannsetaten. Politidistriktene skal tilrettelegge og drive sin virksomhet slik at det ikke oppstår skade på personell.
Bilde

Det slo den nye sikkerhetsrutinen for medarbeidere i sivile funksjoner fast da den ble sendt ut til politidistriktene og særorgan fra Politidirektoratet 22. mars i 2021. Dessverre ble det sendt ut skriv fra direktoratet til distriktene i mai 2021 som sår tvil om rutinene.

Der kan det tolkes at rutinen kun er anbefalinger og opp til politimester å innføre eller ikke – altså valgfag. Dette har medført at flere politidistrikt har lagt rutinen til side, mye på grunn av pandemien. Saken følges opp videre.