Fremtidens innkreving

Forprosjektet Fremtidens innkreving i 2021 er nå avsluttet. Stortinget har vedtatt å satse på et utviklingsprosjekt med samme navn, Fremtidens innkreving.
Bilde

Det vil bety en stor digitalisering innen sivil rettspleie i løpet av de neste årene. I Fremtidens innkreving skal det digitaliseres og forenkles for å levere bedre tjenester. Samtidig skal måten det jobbes på effektiviseres.

Daværende leder av sivilutvalget, Vegar Monsvoll, var Politiets Fellesforbunds representant i styringsgruppen i forprosjektet, mens nåværende leder av sivilutvalget, Øyunn Myklestul-Jensen, satt som vara. Det ble i januar 2022 etablert et hovedprosjekt "Fremtidens innkreving i politiet". Prosjektets hovedansvar i fase 1 (2022-2024) er å sikre en vellykket innføring av ny modernisert løsning for utleggsprosessen, og prosjektet vil være ansvarlig for innføring og endringsledelse i politiet.

Hver organisasjon deltar med en fast deltager, samt en vara. Leder av sivilutvalget sitter som fast deltaker for Politiets Fellesforbund sentralt i styringsgruppen – og med utvalgsmedlem Guro Volden som vara.