HR - utvikling av menneskelige ressurser

Prosjekt Fremtidens HR startet på tampen av 2020. Det handler om hvilke behov brukerne har for HR sine tjenester i fremtiden og hvordan disse kan leveres mest mulig effektivt.
Bilde

Siden oppstarten har prosjektet hatt fokus på involvering av brukere, HR-medarbeidere, organisasjonene og vernetjenesten. Det har vært avholdt workshops for ulike målgrupper og HR-konferanse som et samarbeid mellom Politidirektoratet og organisasjonene for alle HR-medarbeidere i landet, med mer. Mye handler om å få et godt brukerperspektiv.

Prosjektet er nå over i fase to som handler om å kunne levere merverdi til politiets virksomhet gjennom bidrag til strategisk utvikling og effektiv drift. I dette ligger det fire mål:

  • Flere strategiske HR-tjenester
  • Riktig kompetanse i politiet
  • Bedre tilgjengelighet
  • Mer effektive HR-prosesser

En rød tråd i arbeidet skal være å sette brukeren i sentrum. Arbeidet vil foregå langt inn i 2023.