Arbeidsavtaler

Arbeidsavtalene i politiet baserer seg på de standardiserte arbeidsavtalene i staten.
Bilde

Forbundskontoret fanget opp i starten av året at det forelå ny rettspraksis igjennom en dom fra Høyesterett (HR-2021-2532-A) som fastslår at det ikke er anledning til å foreta lønnstrekk av for mye utbetalt lønn gjennom et generelt samtykke i arbeidsavtalen.

Vi tok kontakt med UNIO og ba dem ta det videre med Kommunal- og distriktsdepartementet slik at de kunne endre de standardiserte malene, før vi tok det opp med Politidirektoratet. I august foreligger det endringer i statens maler for arbeidsavtaler, og saken er tatt videre med Politidirektoratet i skrivende stund.

Det er flere elementer i arbeidsavtalene som Politiets Fellesforbund mener ikke er i tråd med de krav arbeidsmiljøloven har til innhold i arbeidsavtaler. Denne saken vil derfor bli fulgt opp av Politiets Fellesforbund.