Nytt gradssystem

Den såkalte stillingskodesaken har vært et tema siden 2017, og den handlet opprinnelig om at arbeidsgiver - for å unngå særaldersgrense - tilsatte politifolk i sivile stillingskoder. Deretter tildelte man dem politigrad.
Bilde

Dette er en praksis som Politiets Fellesforbund hele tiden har påpekt at ikke bare er dårlig praksis, men også ulovlig. Bruken av lensmannskoden på seksjonsledere er heller ikke akseptabel.

Politiets Fellesforbund har vært svært tydelig i disse spørsmålene og har også foreslått løsninger. Det PF har vært opptatt av hele veien er at man må forholde seg til lov- og avtaleverk. Mot slutten av 2021 opplevde vi bevegelse i saken, og at Politidirektoratet også var enig i at lov- og avtaleverk må ligge til grunn.

Arbeidsgiver ønsket å finne løsninger gjennom revisjon av gradssystemet i politiet og nedsettelse av en arbeidsgruppe på dette. Gradene skal tydeliggjøre ledernivå og innhold, samt bidra til avklaringer om særalder. Politiets Fellesforbund har bidratt konstruktivt i arbeidet gjennom deltakelse i referansegruppe for nytt gradssystem gjennom våren 2022. Deretter gjennomførte vi en bred intern innspillrunde som dannet grunnlag for Politiets Fellesforbunds høringssvar i saken som ble levert i september.