Rusreform gir store endringer

Stortinget vedtok i desember 2017 en vesentlig endring i norsk ruspolitikk. Den får store konsekvenser for politiet.
Bilde

Mot slutten av 2017 gikk Stortinget inn for at ansvaret rundt samfunnets oppfølging av bruk og besittelse av ulovlige rusmidler skulle overføres fra justissektoren til helsesektoren. Ulovlige rusmidler - som for eksempel hasj - skulle fremdeles være ulovlig, men reaksjonene skulle altså komme fra helsevesenet i form av behandling. Det ble så oppnevnt et rusreformutvalg 23. mars 2018. Utvalget fikk i oppdrag å forberede gjennomføringen av regjeringens rusreform, der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten.

Utredningen ble overlevert til Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet 19. desember. Politiets Fellesforbund leverte vårt høringssvar til rusreformen i starten av 2020. Høringssvaret til la vekt på det forebyggende arbeidet, særlig overfor barn og unge. Du kan lese høringssvaret her.

Stortingsmelding i 2023?

Etter at Arbeiderpartiet ga flertall til nei-siden for innføringen av rusreformen, har den nye regjeringen forespeilet en ny forebyggings- og behandlingsreform på rusfeltet. Arbeidet med reformen skal etter planen munne ut i en stortingsmelding i 2023. I mellomtiden har riksadvokaten gjennom flere skriv og retningslinjer forsøkt å gjøre det klart for politiet hvordan man skal håndtere rusproblematikken. Politiets Fellesforbund har kritisert disse retningslinjene for å være vage og vanskelige å forstå. Politiets Fellesforbund og Politijuristene var derfor ute i felles oppslag på NRK hvor man problematiserte utfordringene knyttet til at politiansatte var usikre i oppdragshåndteringen når det kom til rus.

Politidirektøren og riksadvokaten har siden da besluttet å nedsette workshop som skal tydeliggjøre retningslinjene, og få til et undervisningsopplegg som gjør det enklere å vite hva man kan og ikke kan gjøre. Politiets Fellesforbund forholder seg til lovsporet, men det må i fremtiden bli klarere for våre medlemmer hva jobben deres innebærer og ikke. Politiets Fellesforbund følger spent med på utviklingen og har gitt tydelige signaler til regjeringen at det vil ta for lang tid å vente på forebyggings- og behandlingsreformen med gjeldende rettspraksis. Signalene er tatt til etterretning, og vi følger ivrig med på tydeligere retningslinjer.