Livet på forbundskontoret

Etter to år med pandemi er forbundskontoret endelig tilbake i normal drift igjen. 2022 startet slik 2021 sluttet - med strenge koronatiltak og de ansatte på hjemmekontor.
Bilde

I februar åpnet Norge igjen for fullt, men Politiets Fellesforbund valgte å utsette tilbakekomsten for de ansatte et par uker slik alle skulle få en myk overgang tilbake til kontoret.

Medarbeiderundersøkelse

Politiets Fellesforbund sentralt har de senere årene vært gjennom en omorganiseringsprosess. I august 2020 vedtok forbundsstyret den nye organiseringen av forbundskontoret. Nå skal omorganiseringen evalueres, og første ledd i dette arbeidet er å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse i løpet av høsten. Det er bedriftshelsetjenesten som skal bistå med undersøkelsen og utvikling av eventuelle tiltak.

Ny personalhåndbok

Personalhåndboken for de ansatte på forbundskontoret var moden for oppdateringer, og ny versjon ble fremlagt under forbundskontorets internseminar i Strømstad i slutten av august. Innspill blir tatt med i det videre arbeidet før endelig forslag legges frem for forbundsstyret. Det er ingen større endringer i den nye versjonen, men er mer tilpasset dagens regelverk som sikrer en god personalpolitikk.

Nyansettelser og opprykk

Politiets Fellesforbund er en attraktiv arbeidsplass. Det viser søkertallene ved utlysning av ledig stilling eller verv. I 2022 har det vært en god del endringer blant de ansatte og valgte på forbundskontoret.

Forbundsleder Sigve Bolstad fratrådte sitt verv i slutten av februar, og etter en grundig prosess ble forbundsnestleder Unn Alma Skatvold valgt som forbundsleder. Vegar Monsvoll, leder av sivilutvalget, ble valgt til forbundsnestleder. Øyunn Myklestul-Jensen, medlem av sivilutvalget, ble dermed valgt til leder av utvalget.

Anna Holter Sollien, leder av tariff- og arbeidslivsavdelingen, sluttet 1. oktober. Forbundssekretær Finn Tore Pettersen på kurs- og administrasjonsavdelingen fungerer etter Holter Sollien, mens Marit Salater Rotmo fungerer i den opprinnelige stillingen til Pettersen som opplæringsansvarlig.

Forbundssekretær Arild Hustad gikk av med pensjon i mai, mens forbundssekretær Marius Bækkevar sluttet da han ble valgt som leder av Oslo politiforening i begynnelsen av mars. Jørgen Wågan Olsen og Espen Rekve Litlebø begynte i forbundssekretærvervet i henholdsvis august og september.

På administrasjonsavdelingen sluttet lønns- og regnskapsmedarbeider Elin Jensen i slutten av juli, og i begynnelsen av august var Imran Khan på plass i stillingen til Jensen. I tillegg startet Rebecca Happiness Jacobsen som lønns- og regnskapsmedarbeider 1. november.

Også i kommunikasjons- og markedsavdelingen har det vært endringer. Kommunikasjonsrådgiver Hilde Nordlund sluttet i april. Magne Engebretsen tiltrådte stillingen etter Nordlund 19. april.

Stor aktivitet

Politiets Fellesforbund er i normal drift igjen etter pandemien. Aktiviteten på forbundskontoret er stor. Vi har et omfattende kurs- og opplæringsprogram for våre tillitsvalgte. Våre lokaler er funksjonelle og godt egnet for kursvirksomhet. Selv om tempoet på forbundskontoret er høyt, er sykefraværet lavt. Fra 1. januar frem til 31. august var sykefraværet på 2,7 prosent. Det er vi svært godt fornøyd med, samtidig som vi er opptatt av å legge til rette for en god og tilpasset livsfasepolitikk.

Sunn økonomi

Politiets Fellesforbund har en sunn økonomi og god likviditet. I 2022 har Politiets Fellesforbund hittil i år utbetalt 3 380 039 kroner til 211 pensjonister, etterlatte og uføre fra Politiets Fellesforbunds solidaritetsfond.