Kommunikasjon, et viktig strategisk virkemiddel

Politiets Fellesforbund bruker kommunikasjon som et viktig strategisk virkemiddel for å nå fagforeningens mål.
Bilde

Vi skal være den foretrukne kilden til informasjon i saker som omhandler våre prioriterte områder og medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

Bevissthet om nytten av kommunikasjon har vært tema de siste årene. Årlig kurses lokallagsledere i medie- og påvirkningsarbeid, og tillitsvalgte får opplæring i grunnleggende kommunikasjonsarbeid og sosiale medier. Kommunikasjon er et viktig virkemiddel for å få oppmerksomhet og gjennomslag for Politiets Fellesforbund sine saker.

Attraktiv aktør i media

Forbundet initierer en god del saker ut til media, men vi er også en attraktiv organisasjon som media ønsker kommentarer fra. Det gjenspeiler antall oppslag. I 2022 har Politiets Fellesforbund og Unn Alma Skatvold vært omtalt nesten 700 ganger i media. 459 av disse var nettsaker, 206 i papiraviser og 32 av sakene ble publisert i TV og radio.

www.pf.no

Politiets Fellesforbund sine nettsider skal være enkle og funksjonelle. www.pf.no er, sammen med Facebook-siden, vår informasjonskanal nummer en. Nettsidene er godt besøkt, og per i dag har vi flere enn 10 000 klikk i uken, og besøkende bruker i gjennomsnitt ett minutt og 37 sekunder på en side.

Fra 1. januar til 31. august 2022 har pf.no hatt 339 604 unike sidevisninger. Det er en økning på 4,4 prosent sammenlignet med samme periode året før. Statistikken over besøk til pf.no preges særlig av søk etter informasjon i forbindelse med årets lønnsoppgjør.

Facebook

Sosiale medier er viktige kanaler for å nå ut til medlemmene våre. En av de viktigste er Facebook, og vi har derfor valgt å sidestille den med hjemmesiden. Vi har til sammen 12 574 følgere per 7. september 2022 - en økning på 148 fra året før. På www.pf.no har vi en meldingsfunksjon som er koblet opp mot Facebook, slik at medlemmer og andre besøkende kan henvende seg til Politiets Fellesforbund via denne. Chatten blir besvart innenfor vanlig kontortid.

Instagram

Politiets Fellesforbunds Instagram-profil har 1324 følgere per 7. september 2022, og har økt jevnt siden vi satte i gang publisering på denne plattformen i januar 2021. Her publiserer vi bilder fra aktiviteter relevante for Politiets Fellesforbund og illustrasjonsbilder i forbindelse med prioriterte budskap.

I alle sosiale medier er det nå økte forventninger til kvalitet på innhold enn tidligere, og særlig video vektlegges av de sosiale mediene. Det stiller høyere krav til det vi produserer, og skaper et dilemma mellom kvalitet og kvantitet på om man skal produsere mest mulig (for å visse bredden i organisasjonens arbeid) eller best mulig innhold (for å få høyest rekkevidde på det vi publiserer).

Snapchat

Politiets Fellesforbund benytter Snapchat til rekruttering av studenter og medlemmer. I tillegg har vi et geofilter på Politiets Fellesforbund sin adresse, Gjerdrums vei 4, for profilering ved kurs og andre som beveger seg i radiusen i filteret. Det er flere lokallag som nå benytter SnapChat som profileringskanal, etter testperioden av geofilter i 2021. Det er også kjørt forsikringskampanjer via SnapChat på de største enhetene med godt resultat. Dette gir en kostnadseffektiv og god profilering av Politiets Fellesforbund både lokalt og sentralt.

Twitter, Linkedin og YouTube

I tillegg er vi også til stede på Twitter og Linkedin, hvor vi deler artikler fra pf.no, og på YouTube, hvor vi legger ut videoer som skal publiseres på nettsiden vår.

Når det gjelder andre sosiale medier vurderer vi fortløpende hvilke vi skal være til stede på.

«I varetekt – om politi og politikk»

Politiets Fellesforbund har sin egen podkast. Det er en samfunnspolitisk podkast om politiets samfunnsoppdrag, politikken rundt etaten, problemstillinger knyttet til politiets oppgaver og ikke minst de gode politihistoriene. Hver episode varer i ca. 30 minutter. Frem til 14. oktober har podkastepisodene blitt lastet ned flere enn 351 500 ganger. På grunn av kapasitetshensyn har podkasten blitt satt på pause frem til 2023.

Nyhetsbrev

Politiets Fellesforbund sender ut nyhetsbrev cirka en gang i måneden og inneholder aktuelle saker fra www.pf.no. Nyhetsbrevet går til samtlige medlemmer, men alle som ønsker kan melde seg på og få det tilsendt. Åpningsprosenten ligger fast mellom 50 og 60 prosent, til sammenligning er den vanlige gjennomsnittsraten på nyhetsbrev på rundt 20 prosent.

Endringer i kommunikasjons- og markedsavdelingen

Hilde Nordlund, kommunikasjonsrådgiver, sa opp sin stilling til fordel for nye utfordringer og hadde sin siste arbeidsdag 29. april. Magne Engebretsen tiltrådte stillingen etter Nordlund, og hadde sin første arbeidsdag 19. april.