Generell bevæpning av norsk politi

Det er nå mer enn ti år siden Politiets Fellesforbund fattet vedtak om å arbeide for generell bevæpning av norsk politi.
Bilde

Vedtaket kom i kjølvannet av 22. juli, etter økende grad av terrorisme som virkemiddel i Vest-Europa, og for å sikre tryggheten til de politioperative mannskapene i landet. I dag er Norge blant et fåtall av land i verden som ikke har generell bevæpning. I Europa er det kun Storbritannia, Island og Irland. I resten av verden er det Bhutan, Botswana, Cookøyene, Fiji, Kiribati, Malawi, Marshalløyene, Nauru, New Zealand, Niue, Samoa, Solomonøyene, Tonga og Tuvalu som ikke har generell bevæpning av politistyrkene sine.

Siden 2012 har det skjedd mye rundt bevæpningsspørsmålet. Det er innført flere punktbevæpninger og midlertidige bevæpningstillatelser. Det har forekommet flere alvorlige hendelser de senere år, og det er bred enighet om oppfattelsen av en utvikling i kriminalitetsbildet. Polititjenestemenn- og kvinner har i økende grad blitt utøvd vold mot, og respekten for autoriteter i samfunnet er synkende. Denne utviklingen er kompleks og har flere årsaker. Det ble i 2017 satt ned et regjeringsutnevnt bevæpningsutvalg, ledet av tidligere departementsråd Anne Kari Lande Hasle. Bevæpningsutvalget anbefalte videreføring av et generelt ubevæpnet politi, med visse modifiseringer.

Generell bevæpning av norsk politi er et samfunnsendrende tema, som nyter stor interesse blant befolkningen. Bevæpningsprosjektet til Politiets Fellesforbund har som mål å være opplysende om fordelene ved en generell bevæpning, både mot samfunnet og politiske miljøer.

Prosjektgruppen som jobber for innførselen av generell bevæpning i Norge, er ledet av Morten Mossin som er politisk rådgiver i Politiets Fellesforbund. Med seg har han prosjektrepresentanter fra forbundskontoret, Oslo politiforening, PF Finnmark, hovedverneombudet og en representant fra beredskapstroppen. Arbeidsgruppen har utformet flere tiltak den mener vil bidra til en mer opplyst samfunnsdebatt om bevæpningsspørsmålet. Et av de viktigste områdene prosjektet har jobbet opp mot er det regjeringsnedsatte maktmiddelutvalget. Her leverte Mossin innspill fra prosjektgruppen og Politiets Fellesforbund i mai 2022. Hovedpunktene fra innspillet kan du lese mer om her.