Internasjonalt fagforeningsarbeid

Det internasjonale fagforeningsarbeidet har naturlig nok vært preget av krigen i Ukraina.
Bilde

Den internasjonale fagforeningsorganisasjonen ITUC var tidlig ute med å fordømme angrepskrigen til Russland, og lederen av den europeiske fagbevegelsen ETUC fulgte like etter. European Confederation of Police (EuroCOP) uttalte seg også om situasjonen i Ukraina. President Calum Steele beskrev krigen som en fullstendig uakseptabel aggresjonshandling som bringer med seg mye usikkerhet til befolkningen i Ukraina, og de av oss som har familie og venner i regionen. Den offisielle uttalelsen fra EuroCOP ble overlevert Ylva Johansson, EU-kommisær for indre forhold.

Fordømmer russisk invasjon

Politiets Fellesforbund fordømmer den russiske invasjonen, og i tillegg til ofrene for krigen har vi rettet et særlig hensyn til våre medlemmer som har fått nye arbeidsoppgaver som følge av konflikten. Samtidig som Politiets Fellesforbund støttet opp om den internasjonale fagbevegelsens appell for fred, donerte vi 100 000 kroner til Røde Kors for å bidra til helsehjelp, mat, vann og varme. I tillegg stilte vi tidlig opp med husrom til disposisjon for Ukrainske flyktninger da regjeringen etterlyste dette.

Som følge av konflikten øker flyktningstrømmen til Europa og Norge, og forbundsleder Unn Alma Skatvold besøkte i mars ankomstsenteret på Råde for å møte medlemmer og støtte opp om det viktige arbeidet på grensa. Politiets Fellesforbund har vært tydelig gjennom flere debatter de senere årene at kriser er blitt den nye hverdagen og at grunnberedskapen i norsk politi må opp som følge av dette.

Samling på Gibraltar

Politiets Fellesforbund deltok - sammen med de øvrige medlemmene i Nordisk politiforbund - på samling med EuroCOP på Gibraltar. Skatvold er sittende visepresident i den europeiske politiforeningen, og hun ledet organisasjonens samling i april. Vold og trusler mot politiansatte ble viet særlig oppmerksomhet under samlingen, og denne utfordringen er noe EuroCOP jobber aktivt med å øke bevisstheten rundt.

En anmodning fra EuroCOP ble sendt til Europaparlamentet og Europaparlamentets komité for sivile rettigheter, rettferdighet og indre anliggender, LIBE. Her skriver EuroCOP blant annet at politibetjenter over hele Europa opplever den mest alvorlige voldsutviklingen mot politiet på mange år, og at både alvorligheten og hyppigheten i angrepene øker. Det er i de senere årene blitt mer vanlig at det brukes våpen mot politibetjentene med et mål om å påføre alvorlige skader. Irritasjon og aggresjon over koronatiltak, som politiet fikk i oppgave å sørge for at ble overholdt, generelt mindre respekt for politiet og også økende misnøye generelt mot myndighetene gir seg utslag i økt vold mot politiet. Politiforum omtalte denne problematikken i en stor sak i mai, som viser at graden av antall anmeldelser for voldsbruk mot politiet i flere distrikter har nærmest doblet seg de senere årene. Dette er en av grunnene til at Politiets Fellesforbund ønsker å sikre bedre identitetsskjerming for de politiansatte.

I tillegg deltar Politiets Fellesforbund aktivt i UNIOs internasjonale forum, ledet av Liz Helgesen. Det har vært regelmessig møteaktivitet i forumet, og man har sett nærmere på ansvarlig internasjonalt samarbeid i den krevende sikkerhetspolitiske situasjonen vi står overfor i samfunnet.

Vil styrke fagforeningene

EuroCOP møttes i september i Nord-Makedonia for å gjennomgå et prosjekt finansiert av den europeiske kommisjonen med mål om å forsvare og styrke fagforeningsrettigheter i offentlig sektor. Dette er et felles prosjekt ledet av EPSU (European Federation of Public Service Unions), EuroCOP, og EuroMIL (European Organisation of Military Associations and Trade Unions).