Fremtidsutsikter for unge i Kosovo

Politiets Fellesforbund støtter SOS-barnebyers ungdomsprogram i Pristina i Kosovo. I øyeblikket er det 16 ungdommer som omfattes av programmet.
Bilde

- Mange unge i Pristina har vokst opp med alternativ omsorg og ofte med fattigdom, rus og kriminalitet. SOS-barnebyer er svært glad for engasjementet til Politiets Fellesforbund, og det er liten tvil om at prosjektet har vært vellykket, sier Turid Weisser i SOS-barnebyer.

SOS-barnebyers ungdomsprosjekt i Kosovo jobber tett med ungdommen som vokser opp under SOS-barnebyers omsorg og gir dem god og stabil oppfølging i overgangen til voksenlivet og selvstendighet. I ungdomsprogrammet inngår også støtte og oppfølging av ungdommene etter at de har flyttet hjemmefra. Ungdom som er i jobb, eller er i gang med videre utdanning, får fortsatt viktig og god oppfølging og ettervern. For de fleste innebærer dette også jevnlig kontakt med søsken og foreldre i fosterfamilien i SOS-barnebyer der de har vokst opp.

Åtte gutter og åtte jenter

Det er nå 16 ungdommer (åtte jenter og åtte gutter) fra SOS-familiene i Pristina som er en del av SOS-barnebyers ungdomsprogram. Elleve av ungdommene går på videregående skole, mens fire fortsatt går på ungdomsskolen. En har fullført videregående utdanning. Tre av ungdommene har jobb og får nå prøvd seg i arbeidslivet.

Psykososial veiledning

Mange av ungdommene har deltatt i et prosjekt som er rettet mot ungdom som har vokst opp i alternativ omsorg, eller kommer fra sosialt og økonomisk marginaliserte familier. Der har de fått arbeidsmarkedsopplæring, hvor psykososial veiledning er en viktig del av metodikken som blir brukt. I et land hardt rammet av pandemien - og hvor det å gå til psykolog er tabubelagt - gir dette tilbudet ungdommene god støtte og viktige verktøy som er nyttige for dem både i jobbjakten og på veien mot voksenlivet. I denne overgangen er mange unge sårbare, lett påvirkelige og usikre. Ved hjelp av Politiets Fellesforbunds støtte så øker sjansen for at ungdommene tar riktige valg og bidrar til at de lykkes som voksne.

100 000 til Røde Kors

Politiets Fellesforbund har valgt SOS Barnebyer som sin foretrukne samarbeidspartner, men i 2022 har Politiets Fellesforbund ønsket å gjøre en ekstraordinær innsats med bakgrunn i krigen i Ukraina.

- Politiets Fellesforbund har valgt å støtte Røde Kors med 100 000 kroner. Disse pengene skal i første rekke brukes lokalt i Ukraina. Politiets Fellesforbund ønsker å vise at krigen i Ukraina påvirker oss alle, og dette er et bidrag vi vet kommer til nytte, sier Per Erik Ommundsen, generalsekretær i Politiets Fellesforbund.