IT-utvikling i Politiets Fellesforbund

IT-året 2022 har primært vært viet til planlegging og oppgradering av utviklingsplattform - og ny server for vårt medlemssystem. Lansering ble gjennomført 25. august.
Bilde

Fra et brukerperspektiv oppleves det ikke som en endring, bortsett fra den nye adressen til Min side (min.pf.no), men ute av syne har det skjedd mye. Vi har fokus på sikkerhet og fremtidsrettede løsninger, hvor vi har stor fleksibilitet til å gjøre utvikling selv.

Vi har ulike prosjekter fremover for å følge opp medlemmene tettere, og det vil også bli gjort justeringer i systemer og statistikk for å imøtekomme endringene i ny hovedtariffavtale. Her er vi på vent i forbindelse med omprogrammering hos Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), men vil sette i gang så snart vi har informasjon om endringer i datagrunnlaget vi mottar.

Politiets Fellesforbund er ansvarlig for drift og utvikling av konfliktberedskapssystemet (KBS) til Unio. Systemet er benyttet til forberedelse av konflikt på våren 2022 og til uravstemning i ulike tariffområder i Unio. I KS-sektoren benyttes systemet per september 2022 for håndtering av lærerstreiken. Ingen store utviklingsprosjekter er utført eller ventet i 2022 - kun mindre justeringer og generelt vedlikehold.