Juridisk bistand

Ordningen med juridisk bistand er med bakgrunn i Politiets Fellesforbunds vedtekter § 1-3 punkt 8 der forbundet skal gi bistand og rettshjelp i henhold til egne retningslinjer.
Bilde

Hittil i år har det kommet inn 13 nye saker som omhandler yrkesskader. Det er en liten nedgang sammenlignet med tidligere år. På dette området har Politiets Fellesforbund fått til en lovendring jamfør politiloven § 23a med tilhørende forskrift. Dette er en meget viktig endring som vi forventer skal gi en nedgang i tvistesaker om manglende godkjenning. Det er særlig saker innenfor arrestasjonsteknikk som har vært vanskelig å få godkjent som yrkesskader.

Når det gjelder tjenestesaker som etterforskes av Spesialenheten, så har det hittil i år kommet inn 72 saker hvor medlemmet har fått bistand. Bistanden gis for å få innsyn i saken og eventuelle råd underveis. Antallet som søker bistand i disse typer saker er nokså uendret fra år til år. Kostnaden for Politiets Fellesforbund har gått ned fra tidligere år da man i større grad bruker egen advokat til slike oppdrag.