Verving – bli en av oss!

Politiets Fellesforbund er opptatt av å ta vare på de medlemmene vi allerede har, samtidig som vi ønsker å bli flere. Vi har derfor et sterkt fokus på å verve nye medlemmer inn i organisasjonen. Per 05.09.22 er det vervet 309 nye medlemmer.
Bilde

Forbundet organiserer politiutdannede, sivilt ansatte, jurister og andre i politietaten. Politiets Fellesforbund har en jevn, stabil medlemsmasse.

Fokus på sivil verving

Politiets Fellesforbund (PF) har fokus på verving blant sivilt ansatte i politiet. Leder av sivilutvalget er frikjøpt for dette formålet og jobber oppsøkende ut i etaten. Det er utarbeidet vervemateriell til lokallagene, og vi prøver å nå medlemmene via digitale plattformer som et supplement til tradisjonell verving. Politiets Fellesforbund undersøker kontinuerlig andre metoder for å nå mulige medlemmer. Gruppen sivilt ansatte i politiet har en merkbart større turnover kontra politi da flere fagforeninger kjemper om disse potensielle medlemmene, og det vil kreve ressurser å følge opp på en god måte. Politiets Fellesforbund jobber for å være en relevant og god fagforening for alle våre medlemmer. I 2021 ble det vervet 132 sivilt politiansatte, mot totalt 129 i hele 2020. Dette er en svak oppgang i antall vervet sivilt ansatte i politiet fra 2020 til 2021.

Som førstegangsmedlem i Politiets Fellesforbund får nye medlemmer en «Street Bag» med en Thermo drikkeflaske, brosjyren Ny i Etaten, samt fagbladet Politiforum i postkassa hver måned (eller digitalt). I tillegg får medlemmene halv pris på medlemskontingent samt gratis innboforsikring, helseforsikring og reiseforsikring i seks måneder. Det er også automatisert bursdagshilsen – og muligheter for stipend for alle medlemmer.

Politistudentene er viktige

Fra skolestart 2022 er det blitt innført et opptrekk fra 400 til 500 studenter på Politihøgskolen. Et av våre fokusområder er å sørge for at politistudentene kommer i jobb. Samfunnet trenger alle de dyktige nye politiutdannede.

Fokus i 2022 er å møte studentene digitalt og fysisk sammen med PF Politistudentene. Politiets Fellesforbund har vært til stede i fadderuka, og PF arrangerer medlemsmøter på hver skole i september - med foredragsholdere.

Ved innmelding av politistudenter har vi benyttet SnapChat Geofilter, SnapChat ads og AR linse med gode resultater. I tidsrommet 15. august til 31. august har flere enn 10 000 sett promoteringen til Politiets Fellesforbund. Det er lagt vekt på en forenklet digital innmelding og Vipps-løsning via SnapChat / QR / pf.no / plattformer. Vi følger markedsplanen med påfølgende vervekampanjer gjennom høsten 2022. Per 5. september er det vervet 260 politistudenter. Totalt 389 politistudenter ble vervet i 2021.

PF Politistudentene jobber godt lokalt med etterverving på avdelingene. Det er fokus på informasjon ut til nye politistudenter fra Politiets Fellesforbund sentralt. PF politistudentene informerer internt om styreverv, årsmøte og arbeidet innad i styret. Dette for å sikre kontinuitet og nyrekruttering inn til PF politistudentstyret.

Medlemsfordeler

Politiets Fellesforbund har mange medlemsfordeler, men det vil bli gjort en evaluering om å fase ut noen av avtalene høsten 2022.

Ny medlemsfordel:
Det er inngått en pilotavtale med OPRA som er tilgjengelig for alle medlemmer fra 15. juni 2022. Dette er en avtale med 60 små og store støttespillere med gode rabattavtaler på sine produkter. Pilotavtalen gjelder fram til 15. juni 2023.

Om OPRA

OPRA er et lukket fordelsprogram for medlemmer av Politiets Fellesforbund. Rabattprogrammet ble startet med ett mål for øye: Å øke verdsettelsen av samfunnsborgere som legger egen sikkerhet og trygghet til side, for å kunne bistå i ekstraordinære situasjoner.

OPRA og Politiets Fellesforbund har nå inngått et eksklusivt prøveprosjekt som gir alle medlemmer gratis tilgang til noen av Norges beste rabatter. Avtalen gjelder for alle medlemmer av Politiets Fellesforbund, inkludert studentmedlemmer og medlemmer av Politiets Pensjonistforbund. Per 5. september har en stor andel benyttet denne medlemsfordelen.

PF Forsikring

I forsikringsportalen PF Forsikring jobbes det stadig med forbedringer av medlemmers forsikringsreise i portalen. Den fysiske forsikringsbrosjyren er faset ut. Forsikringsfilmer og materiell kan lastes ned fra vervesiden på pf.no. Medlemsfordelene og forsikringstilbudene som medlemmene har, bygger opp under verdien ved å være medlem av Politiets Fellesforbund.