Engasjement, tålmodighet og kvalitet!

Det har vært utrolig spennende, lærerikt og ikke minst gøy å få være forbundsleder de siste åtte månedene. Politiets Fellesforbund er en fantastisk organisasjon - med så mye kvalitet, kompetanse og tillitsvalgte som virkelig vil noe. I tillegg har vi medlemmer som ikke er redde for å si ifra.
Bilde

Etter over to år med pandemi, hjemmekontor, usikkerhet, utrygghet og en helt annen hverdag var det godt å igjen finne tilbake til normalen. Jeg er imponert over hvordan vi som fagforening tross alt håndterte en slik ukjent situasjon. Medlemmer har stått i usikre arbeidsforhold, nye oppgaver og samtidig kjent på utrygghet for seg og sine. Både samfunn, politiet og vi som fagforening måtte snu rundt på hvordan den nye hverdagen traff oss. Erfaringene fra denne perioden må vi ta med oss inn i neste krise. For er det en ting som er sikker, så er det at nye situasjoner vil oppstå som utfordrer oss på alle nivåer også i tiden fremover.

Vi er inne i en tid hvor det er mørke skyer foran oss. Det er krig i Europa. Det er sabotasjer, økonomiske bekymringer og en velferdsstat som må finne måter å spare penger på for fortsatt å kunne være en velferdsstat. Dette kan skremme noen og enhver, men for oppdraget vi som fagforening har, så må vi ta det inn over oss. Samtidig er det ikke i usikre tider man kan kutte ned på trygghet og sikkerhet. Det er da man trenger et politi som ivaretar borgerne og sørger for at når alt annet er usikkert, så skal innbyggerne være trygge. Det stiller krav til oss i PF og krav til de ansatte. Når ulike kriser i samfunnet er blitt den nye hverdagen, må politiet være i stand til å håndtere disse. Det krever økt satsning i årene fremover. Det kan ikke løses ved stadig mer utnyttelse av de ansattes forutsigbarhet og fritid. Våre medlemmer fortjener bedre!

Engasjement er et nøkkelord for våre flere enn 17 000 medlemmer. Tålmodighet er et annet. Politiets Fellesforbund har de siste årene prioritert hvilke saker vi virkelig skal kjempe for. Vi har lagt faglig tyngde og nødvendige ressurser i potten for å få gjennomslag. Vi har jobbet tett opp mot politiske miljøer og beslutningstagere. Tålmodighet til å holde fokus på de prioriterte sakene har betalt seg. Nylig fikk PF på plass yrkesskadeerstatning for personell som pådrar seg skader under polititrening. Vi har stått i front for å få til en gjennomgang av Politidirektoratet for å synliggjøre hva direktoratet er, og ikke minst hva det bør være i fremtiden. Varslingsombud har fått mye oppmerksomhet med økt press på etatens interne varslingsrutiner. Vi har inngått et nytt samarbeid og fått ny hovedtariffavtale, og med det et mål om bedre lønnsutvikling for våre medlemmer. Det er jobbet jevnt og systematisk, og det er godt å registrere både at vi er attraktive i våre beskrivelser av virkelighetsbildet i norsk politi, og som samarbeidspartner i å foreslå løsninger på utfordringene vi tar opp. Ikke bare påpeker vi at noe må gjøres, men også hva som må gjøres - og får ofte støtte og oppslutning om tiltakene.

Pensjon har i mange år vært løftet på nivå med lønns-saken fordi det er snakk om våre medlemmers livslønn. Denne jobben er vi ikke ferdige med, og i den neste perioden vil økonomien rundt særaldersgrenser og selve grensene settes. Det er bra vi har hatt økt oppmerksomhet på dette temaet, og her har samarbeidet med Unio - som er forhandlingspart - vært avgjørende. Nå gjelder det å holde tempoet oppe til mål. Dette blir en svært viktig kamp for Politiets Fellesforbund også i tiden fremover.

En annen viktig sak er den økte bruken av vold og trusler mot våre medlemmer. Vår egen undersøkelse om temaet ga triste resultater, og det kan vi ikke akseptere. Respekten for politiet synker. Dette påvirker selvsagt dem som er på jobb i samfunnets tjeneste. Riktig utstyr, trening og ressurser er viktig, men også å jobbe politisk for å sette dette på agendaen som et samfunnsproblem. Å få på plass et utvalg nedsatt av Justis- og beredskapsdepartementet for å se på identitetsskjerming for politiansatte har vært en viktig og riktig kamp i denne saken. Det er godt å se at også Unio har satt temaet på egen agenda, selv om det er en trist indikasjon på at dette dessverre gjelder flere enn våre medlemmer. Debatten om psykososialt arbeidsmiljø på årets Arendalsuke løftet viktigheten av dette temaet på flere nivåer.

I de neste to årene skal vi fortsette å løfte status og respekt for politietaten. Vi skal ha ansatte med riktig kompetanse, med gode muligheter til utvikling, og hvor ulike funksjoner jobber sammen for å nå etatens mål. Politikompetansen skal ikke erstattes, men komplementeres. I begrepet «status» ligger å rekruttere og beholde medarbeidere ved bruk av lønn, verdsettelse og tillitt. I tillitt ligger også det å balansere den sterke detaljstyringen som fratar handlingsrommet til både distrikt og særorgan. Jeg har klokkertro på at man best finner de gode løsningene nærmest mulig oppdraget og nærmest mulig innbyggerne.

Gjennom stort engasjement, tålmodighet og kvalitet i arbeidet skal vi alle bidra til en meningsfylt og trygg fremtid for alle våre medlemmer!