PF Ung - etablering av tillitsvalgtforum

Politiets Fellesforbund trenger innspill fra alle deler av medlemsmassen. Derfor er PF Ung etablert.
Bilde

Formål og intensjoner

Politiets Fellesforbund trenger perspektiver fra hele vår medlemsmasse til å fatte de beste beslutningene, få opp de beste idéene, rekruttere bredt til våre verv og posisjoner, samt ha en solid rekrutteringsbase. Politiets Fellesforbund må bygge nettverk på tvers av distrikt og lokallag, samt heve kompetansen til våre unge tillitsvalgte.

Formålet med opprettelsen av tillitsvalgtforumet PF Ung er å rette oss mot en del av vår medlemsmasse som ikke er i søkelyset på noe vis per i dag. Vi tenker her ikke på politihøyskolestudentene, men de som er kommet i jobb.

Sammensetning

Tillitsvalgtforumet PF Ung har som mål å bestå av tillitsvalgte/medlemmer fra alle lokallag.

Alder på representantene bør være under 30 år. Per i dag er det få personer under 30 år i verv sentralt og lokalt i Politiets Fellesforbund, med unntak av PF Politistudentene.

Forbundsstyret stilte seg positivt til å opprette et slikt forum og fattet vedtak 09. juni i år:

  • Forumet PF Ung opprettes.
  • En fra PF sentralt utpekes til å være bindeleddet til forumet.
  • Forbundskontoret sender ut forespørsel til lokallagene som spiller inn kandidater, som må gjenspeile hele medlemsmassen, i tråd med debatten og forslag i saksunderlag.
  • Forumet opprettes som et prøveprosjekt og skal evalueres.
  • Budsjett innarbeides i revidert budsjett i august. Forumet bør ha en til to samlinger i året.

Forumet har ingen utnevnt leder, og er ikke et beslutningsorgan, men er først og fremst et rådgivingsorgan.

Forbundsnestleder har vært kontaktpunkt mot forumet og resten av organisasjonen i 2022. Møtefrekvensen skal være fleksibel og etter behov. Det ble gjennomført en fysisk samling i Nydalen onsdag 26. oktober 2022.