Ivaretakelse av medlemmene

Best mulig ivaretakelse av medlemmene er et overordnet formål for organisasjonsutvikling i Politiets Fellesforbund. Gjennom medlemsundersøkelsen får forbundet tilbakemeldinger fra medlemmene for å kunne bli en enda bedre fagforening for ansatte i politi- og lensmannsetaten.
Bilde

Formålet med medlemsundersøkelsen er å få kunnskap om hvor tilfreds medlemmene er med sitt medlemskap. De blir blant annet spurt om årsaker til sitt medlemskap, Politiets Fellesforbunds omdømme, og deres forventninger til og opplevelse av Politiets Fellesforbund. Tilbakemelding fra våre medlemmer er et viktig kunnskapsgrunnlag og rettesnor for kontinuerlig utvikling av vår organisasjon.

I 2021 svarte totalt 27,6 prosent av medlemmene på hele medlemsundersøkelsen, mens ytterligere 5,9 prosent svarte på deler av undersøkelsen. I sum gir dette en svarprosent på 33,5, og over et av tre av våre medlemmer svarte dermed på hele eller deler av undersøkelsen.

Alt i alt går resultatene på de fleste områdene i positiv retning. Medlemmene er gjennomgående omtrent like fornøyde eller litt mer fornøyde med det Politiets Fellesforbund leverer, enn ved forrige medlemsundersøkelse. Det er få resultater som peker i negativ retning, og på de områdene er det primært små utslag. Gjennomgående tyder undersøkelsen på at Politiets Fellesforbund har blitt litt mer fornøyde medlemmer i 2021 enn i 2018. For eksempel er medlemmene i snitt litt mer enige i påstandene om både at Politiets Fellesforbund sentralt lever opp til medlemmets forventninger og at lokallaget gjør det samme.