Identitetsskjerming stadig mer nødvendig

Politiets Fellesforbund har gjennom landsmøtevedtak i 2016 og 2017 satt søkelys på identitetsskjerming og anonymitet.
Bilde

I desember 2019 behandlet forbundsstyret «Politisk programpakke» fram mot Stortingsvalget 2021 - hvor «Identitetsskjerming» ble en av de seks prioriterte sakene. I januar 2021 opprettet forbundsstyret en prosjektgruppe for å drifte «Prosjekt Identitetsskjerming». Saken er kompleks og krever systematisk og koordinert styring over tid.

Vi arbeider for en lovendring som sikrer bedre identitetsskjerming for politiansatte gjennom to mulige og samvirkende strategier. Det ene er regel- og praksisendringer som gjør det vanskeligere å få tilgang til politiansattes identitet. Det andre er å gjøre det straffbart å foreta krenkende bruk av de opplysninger man har fått, eller har tilgang til.

I februar i år gjennomførte Politiets Fellesforbund en undersøkelse blant sine medlemmer med spørsmål om trusler og ubehagelige hendelser etter arbeidstid, enten mot seg selv eller sin familie. Flere enn 4500 medlemmer svarte på undersøkelsen. Undersøkelsen avdekket et stort omfang:

  • Nær seks av ti frykter at noe kan skje med dem eller familien etter arbeidstid, som kan være knyttet til jobben i politiet.
  • Nær seks av ti har mottatt trusler, i arbeidstiden eller på fritiden, om at noe skal skje eller gjøres mot dem selv eller deres familier.
  • Over tre av ti har opplevd ubehagelige hendelser etter arbeidstid, enten mot seg selv eller sin familie – og som de mener er knyttet til jobben som politiansatt.
  • Nær syv av ti har som følge av jobben som politiansatt, tatt forholdsregler med hensyn til sikkerheten, ut over det som er vanlig å gjøre.

Vi har i år gjennomført flere møter med politikere på Stortinget og regjering, samt fått en rekke medieoppslag. I april bekreftet Justis- og beredskapsminister Emile Enger Mehl at regjeringen skal sette ned et utvalg som skal se nærmere på behovet for en lovendring. Vi forventer at forslag til mandat og utvalgsmedlemmer er på plass høsten 2022.