Hovedlønnsprosessen

Fagforeningene har ikke vært invitert til å delta i konseptfasen til dette prosjektet. Hvordan dette arbeidet organiseres og hvor skal folk jobbe avgjøres i konseptfasen.
Bilde

I sentralt IDF 26. mai 2021 var samtlige av fagforeningene samstemte i at prosessen har vist manglende involvering av de ansatte. Det er ulike syn på å ha blitt ført bak lyset, manglende medbestemmelse og deltakelse i styringsgruppen. Prosjektet har deretter sørget for bedre involvering. Fagorganisasjonene har fått mulighet til å sende inn sine synspunkter. Deretter har det vært avholdt ekstraordinære møter på sentralt nivå.

Fredag 13. mai 2022 var det drøfting av hovedlønnsprosessen. Det ble enighet med alle partene om å gå videre med alternativ 1e som innebærer at oppgavene fortsatt skal utføres i distriktene, men under ledelse av Politiets Fellestjenester (PFT). Oslo politidistrikt og særorganene i Oslo vil bli samlet med lokasjon i Oslo.

Dette var et annet resultat enn det som opprinnelig ble presentert for fagforeningene ett år tidligere og viser hvor viktig involvering og medbestemmelse er.