Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene (ATB) har gjennom vedtak fra forbundsstyret vært en av to hovedprioriteter for Politiets Fellesforbund i 2022.
Bilde

ATB er Politiets Fellesforbunds største og viktigste særavtale. Den forvalter arbeidstid og HMS med store unntak fra arbeidsmiljøloven, og den utløser som følge av dette i sum betydelige godtgjørelser til våre medlemmer. Politiets Fellesforbund har over tid opplevd at etterlevelsen av avtalen utfordres og at forutsigbarheten på arbeidstiden til våre medlemmer blir dårligere.

I forlengelsen av forbundsstyrets vedtak ble et strategisk arbeid igangsatt for å sette fokus på og øke kompetansen om ATB i organisasjonen. Det er drevet utstrakt opplæringsvirksomhet både lokalt og sentralt, og et ATB-forum ble formelt nedsatt av styret. Deltakerne i forumet kommer fra hele landet og holder faste månedlige møter der intensjonen er å identifisere utfordringer og finne løsninger. Forumet har blant annet gjennomgått alle bestemmelsene i avtalen for å avklare ulike tolkninger og reell virkning for våre medlemmer som brukere av avtalen. Det er en svært viktig oppgave for Politiets Fellesforbund å sikre at praktiseringen av ATB blir på en slik måte at ikke totalbelastningen av avtalen blir for stor for våre medlemmer.