Lederne fikk nye utfordringer

Etter to år med pandemi skulle 2022 bli et mer «normalt» år, men en periode med vedvarende kriser har gitt politilederne nye utfordringer.
Bilde

Nye kriser har nærmest avløst hverandre de siste årene, og ledere har fått nye utfordringer når det gjelder beredskap og ikke minst grenseoppdrag. De er løst etter beste evne, men Politiets Fellesforbund har stilt spørsmål om vår grunnberedskap er god nok til å håndtere oppdukkende kriser.

Pandemien har gitt oss nye erfaringer når det gjelder møtevirksomhet, og en del av de tiltakene som ble iverksatt i pandemien kan gi ledere en mer effektiv arbeidshverdag. Digitale møter og hjemmekontor var kjent fra tidligere, men har blitt ytterligere aktualisert som arbeidsverktøy i 2022. Dette kan være momenter som kan gjøre arbeidshverdagen noe bedre, samtidig som vi ikke må glemme fordelene ved å treffes fysisk i et arbeidsmiljø.

Fokus for PFPL i 2022

«Stillingskodesaken» har vært en problematisk sak i flere år, men vi håper nå vi har fått landet denne på en grei måte. Fortsatt brukes det stillingskoder som vi mener ikke hører hjemme på lederstillinger, men vi ser en løsning i nær fremtid.

Den foreløpige avslutningen av denne saken ble også startskuddet for utarbeidelse av et nytt gradssystem i politiet. Når denne er på plass, håper vi å sette et endelig punktum for «stillingskodesaken». Det nye gradssystemet er naturlig nok noe som opptar lederne i politiet, men per september 2022 er det ennå ikke på plass. I Politiets Fellesforbund har vi jobbet mye med dette, og vi har også laget et forslag som vi mener vil være det beste for både ledere, spesialister, påtale og ansatte med begrenset politimyndighet.

Ledersamlinger

Internt har vi først og fremst gjenopptatt de populære tilbudene til ledermedlemmer i Politiets Fellesforbund som basiskurs for ledere, lokale PFPL-møter for ledere, lederkongress og enkelte digitale fagmøter for ledere. Vi fikk heldigvis arrangert lederkongressen i 2021 i Oslo - som vanlig med ledere fra alle distrikt og særorgan i etaten.

Årets leder i politiet 2021 ble også kåret på denne kongressen, og vinneren var Espen Andreassen fra Sør-Øst politidistrikt.

Det første basiskurset i 2022 ble gjennomført i mai, og det var som vanlig svært høy interesse for kurset.

Lederkongressen gikk i år av stabelen i Trondheim fra 11. – 13. oktober, mens vi avslutter året med å invitere nivå 2-ledere til samling i Politiets Fellesforbunds lokaler i Nydalen.