Viktig påvirkningsarbeid under Arendalsuka

Årets Arendalsuka ble gjennomført fra 15. til 19. august med over 1700 arrangementer. Politiets Fellesforbund var på plass og markerte seg med egen debatt om grunnberedskapen i politiet.

I år deltok en delegasjon med elleve deltakere fra Politiets Fellesforbund på årets største lobbyarena. I tillegg deltok styrene fra Politiets Fellesforbund Agder og Sør-Øst.

Grunnbemanning i fokus

Onsdag 17. august arrangerte Politiets Fellesforbund vår debatt «Når krise er den nye hverdagen. Har norsk politi grunnberedskap til å stå i den over tid?». Innleder til debatten var politibetjent Rigoberto Villarroel fra Sør-Øst politidistrikt. Han gav et godt bilde av hvordan bemanningssituasjonen utfordrer beredskapen i politidistriktene. I debattpanelet var forbundsleder Unn Alma Skatvold, politidirektør Benedicte Bjørnland, leder av justiskomiteen Per-Willy Amundsen (FrP), nestleder av justiskomiteen Maria Karine Aasen-Svensrud (Ap), samt medlemmer av justiskomiteen Sveinung Stensland (H) og Ivar B. Prestbakmo (Sp). Debatten ble ledet av Trude Teige.

Viktig medieoppmerksomhet

I forkant av Arendalsuka var det viktig for Politiets Fellesforbund å sette fokus på manglende grunnberedskap i norsk politi. Vi fikk viktig medieomtale på NRK nett med vår egen undersøkelse til lokallagene «Har flyktningkriser og pandemi gått på bekostning av den daglige beredskapen i ditt politidistrikt?». Samtlige lokallagsledere svarte «ja» med utfyllende begrunnelser.

Politiforum deltok på vår debatt og dekket denne på sine nettsider.

Debatten fikk også god dekning på vår egen hjemmeside med både artikler og videointervju, og ble i tillegg streamet.

Delte ut brosjyrer

I forkant av Arendalsuka hadde Politiets Fellesforbund produsert en informasjonsbrosjyre som viser at norsk politi ikke har en grunnbemanning som tåler å stå i krise over tid. I brosjyren hadde våre lokallag gitt en kort beskrivelse av dagens situasjon. Vi lanserte fire punkter for hva som må til for å styrke grunnberedskapen i norsk politi:

  • Grunnbemanningen må styrkes ved å øke dekningsgraden i åtte av tolv politidistrikt, som ligger under målkravet om to politi per 1000 innbyggere
  • Faste stillinger skal være hovedregelen ved ansettelser
  • Arbeidsbelastningen reduseres for å få ned sykefraværet
  • Kapasiteten på etter- og videreutdanning ved Politihøgskolen må styrkes for å fremme innbyggernes rettsikkerhet og trygghet

Vold, trusler og trakassering

Forbundsleder deltok også på Unios debatt «Vold, trusler og trakassering er en del av arbeidshverdagen for mange. Hva kan vi gjøre med det?». For mange av Unios medlemsgrupper innen helse, utdanning og politi er vold, trusler og trakassering utfordringer i arbeidsmiljøet og som må håndteres hver eneste dag.